Gönderen Konu: Merkez Bankası Fotoğraf Yarışması (01.09.2017)  (Okunma sayısı 745 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı admin

  • Forum Yöneticisi
  • Usta Kampanyacı
  • *****
  • İleti: 8378
    • Her Gün Kampanya
Merkez Bankası Fotoğraf Yarışması (01.09.2017)
« : 17 Mayıs 2017, 15:02:12 »
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin

1 /   5
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Uluslararası Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
Konu:
“Ekonomi ve İnsan”
Yarışmanın Amacı:
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın “Ekonomi ve İnsan” konulu Uluslararası Fotoğraf
yarışmasının amacı; insan ve ekonomi arasındaki yakın ilişkinin farklı beşeri, fiziki ve bölgesel
coğrafyalarda çekilecek fotoğraflarla belgelenmesi, insanın ekonomik ve sosyal hayata
katılımındaki farkındalık düzeyinin artırılması, fotoğraf sanatının ve sanatçılarının desteklenmesi,
ulusal ve uluslararası iletişim kanallarının güçlendirilmesidir.
Yarışmanın Organizasyonu:
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası tarafından düzenlenmektedir.
“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Fotoğraf Yarışması”nın yürütülmesi Türkiye
Fotoğraf Sanatı Federasyonu-TFSF’nin görevlendirdiği Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği (FSK)
tarafından üstlenilmiştir.
Yarışma Kategori/Bölümleri:
Yarışma Sayısal kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz olmak üzere tek bölümlüdür: Sayısal
Renkli veya Siyah-Beyaz/Digital Color or Monochrome.
Katılım Şartları:
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, TFSF temsilcisi, Düzenleme Kurulu üyeleri ve Yarışma
Sekretaryası dışında; son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş amatör veya profesyonel tüm
fotoğraf sanatına ilgi duyanlara açıktır.
• Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile katılabilir.
Her türlü teknik serbest olmakla birlikte tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya
fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
• Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPG/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli; her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb’den küçük ve 4
MB'den de büyük olmamalıdır.
• Yarışmaya sadece Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresinden yüklenen eserler kabul edilecektir. Baskı, CD/DVD
veya mail (e-posta) ile katılım kabul edilmeyecektir.
2 /   5
• Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir
kod numarasına sahip olur ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde
eserin veya katılımcının adını göremez.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği
fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve
değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
• Kural ihlali yapan kişilere “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi”nin
13.Maddesi’ndeki Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
yaptırımlar uygulanır. Katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri
alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durumdan FIAP da bilgilendirilir.
Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
• Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam
eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
• Düzenleme Kurulu FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcıları yarışma öncesinde denetleyip
yarışma dışında bırakmakla yükümlüdür.
• FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya
gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun
tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır. FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri
kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri
sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin
çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı
gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve ismi her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen
fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak
tutulması tavsiye edilmektedir.
• Yarışma sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin ile TFSF’nin
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin ve Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin web sayfalarında yayınlanacak ve ayrıca tüm
katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
• Şartnamede belirtilmeyen durumlar için TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi ile Düzenleme Kurulu ve TFSF YK’nin kararları geçerli olacaktır.
Telif (Kullanım) Hakları:
• Yarışmada ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan eserlerin sayısal kopyaları ve sergi
için yapılan baskıları Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası arşivine alınacaktır. Bu eserleri
tanıtım amaçlı olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kendi yayınlarında eser sahibinin
ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif
ödenmeyecektir. Fotoğraflarla kolaj vb grafiksel çalışmalarda isim kullanılamamaktadır.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu fotoğrafları sergileme, yayınlarında, basılı
evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, posta
kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) serbestçe
kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle
geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını
gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eserler
için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli
ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının
olacaktır.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ödül ve/veya sergileme kazanan fotoğrafların asıl
dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
3 /   5
• Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme almayan fotoğraflardan bazılarını, katılımcının yazılı
muvafakatı/izni ile sergileme bedeli kadar bir bedel ödeyerek satın alabilir.
• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılır.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla
ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir.
• Fotoğrafta nesne olarak kullanmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb gibi şeylerin
telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri
tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait
olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu konuda
hiçbir sorumluluk kabul etmez.
• Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline
ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında
uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların
ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program
değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar
Birimini Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek
koşuluyla, yetkilidir.
• Yarışmada sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin ile
TFSF/PAFT’nin Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin ve Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin sitelerinde yayınlanacak ve
tüm katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.
• Yarışmada ödül (derece/madalya, mansiyon) alan fotoğraflar TFSF/PAFT’nin Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
ve Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin sitelerinde ve sosyal medya (Facebook, instagram, twitter
vb) hesaplarında yayınlanacak ve ayrıca TFSF/PAFT yayını Almanak 2017’de kurumumuza
ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
• Değerlendirme sonunda ödül, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler Sonuç Bildirim
Tarihi’nden itibaren 90 (doksan) gün sonra sistemden silinecektir.
• Ödül alanların ödül törenine katılamamaları durumunda, ödülleri adreslerine gönderilecektir.
Gönderilen ödüllerin postada zarar görmesi halinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
sorumluluk taşımayacaktır.
• Yarışma sonrasında, ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı
bir sayısal albüm hazırlanacak ve Kasım 2017’den itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankasının Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin ile TFSF/PAFT’nin Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin ve
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin internet sitesinden indirilmeye hazır tutulacaktır. Ayrıca, yarışma
sonrasında, ödül ve sergileme alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yer aldığı basılı bir
albüm hazırlanacak ve ödül (derece/madalya, mansiyon, özel ödül), sergileme alan ve satın
alma uygulanan katılımcılara, Jüri üyelerine, TFSF’ye, Türkiye’deki Fotoğraf Sanatı
Derneklerine, Balıkesir M. Emin Tan Fotoğraf Kitaplığı ile FIAP merkezlerine birer adet
gönderilecektir.
• Yarışmaya TFSF/PAFT web sayfasına üye olarak fotoğraf yükleyen yarışmacılar, belirtilen tüm
hususları kabul etmiş sayılacaklardır.
Fotoğrafların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi
• Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (eposta,
kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
• Fotoğraflar çevrimiçi olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin internet
sitesinden yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan
Türkçe (Turkish) > Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
İngilizce (English) > Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
adreslerinden yüklenecektir.
• İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için yarışma on-line sayfasında önce üye olunması
gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden kullanıcının e-posta
4 /   5
adresine gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski
kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
• Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
• Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü
karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
• Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine katılımcının ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
Diğer ülke kodları için bakınız:
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin
“Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcı için omery, oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal: Renkli veya Siyah-Beyaz/Digital
Color or Monocrome).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” isimli Türk katılımcının “Alışveriş” isimli fotoğrafı için
isimlendirme “TRomeryD1_alisveris”, … gibi olabilir.
a) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 1 Mb'den az
olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Ödül (derece, mansiyon) ve sergileme alan fotoğrafların
orijinal halleri sergi öncesi tekrar istenecektir.
b) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresinden iletişime geçilerek
bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu
adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
c) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası sorumlu olmayacaktır.
Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 01.04.2017
Son Katılım Tarihi : 01.09.2017 Cuma/saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Toplantı Tarihi : 12.09.2017
Sonuç Bildirim Tarihi : 15.09.2017
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : 03.10.2017
Seçici Kurul (Ada göre alfabetik sırayla):
Ersin ALOK Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN – TR
İbrahim ZAMAN Fotoğraf Sanatçısı – TR
İlyas GÖÇMEN (AFIAP), Fotoğraf Sanatçısı, İFSAK – TR
Nurullah GENÇ (AFIAP), Prof. Dr. Akademisyen, Fotoğraf Sanatçısı, TCMB Temsilcisi – TR
Tekin ERTUĞ Fotoğraf Sanatçısı, FSK – TR
Jüri en az 5 üye ile toplanır.
5 /   5
Yedek Üyeler:
Firdevs SAYILAN (AFIAP), Fotoğraf Sanatçısı, FOTOGEN – TR
Yücel DEMİR (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, FSK – TR
Salon Başkanı:
Yücel DEMİR (AFIAP) Fotoğraf Sanatçısı, FSK – TR
E-posta: Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
GSM: +90 532 768 38 43
TFSF temsilcisi:
Necip EVLİCE, TFSF Başkanı
E-posta: Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
GSM: +90 532 291 78 96
Ödüller:
Birincilik FIAP Altın Madalya+15.000.- TL
İkincilik FIAP Gümüş Madalya+10.000.- TL
Üçüncülük FIAP Bronz Madalya +5.000.- TL
FIAP Mansiyon (6 adet) 2.000.- TL
TCMB Özel Ödülü (Türkiye’de çekilen bir fotoğrafa verilecektir.) 2.000.- TL
FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (ödül + sergileme) alan fotoğrafçıya
verilecektir.)
Sergileme (En fazla 100 adet): 250.- TL
Yarışma Sekretaryası/İletişim:
Ferhat Can SARIKOÇ (TFSF)
E-posta: Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
GSM: +90 506 831 99 48
Suna ARMOŞ (TCMB)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ankara-TÜRKİYE
E-posta: Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
GSM: +90 532 727 47 72
Organizasyon Komitesi:
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of
Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2017-026 ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu
(FIAP) tarafından FIAP 2017-331 numara ile onaylanmıştır.
Ödül ve sergilemeler FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.
(FIAP 2017-331) (TFSF/PAFT 2017-026)
« Son Düzenleme: 17 Mayıs 2017, 15:04:52 Gönderen: admin »
------>Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin