Gönderen Konu: 2021 YILI HAYAT EVE SIĞAR FOTOĞRAF YARIŞMASI  (Okunma sayısı 715 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı catpat07

  • Forum Moderatörü
  • Usta Kampanyacı
  • *****
  • İleti: 8574
2021 YILI HAYAT EVE SIĞAR FOTOĞRAF YARIŞMASI
« : 17 Mart 2021, 12:30:09 »
T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

2021 YILI
 HAYAT EVE SIĞAR FOTOĞRAF YARIŞMASI
UYGULAMA TALİMATI
Amaç
Madde 1- Bu talimatın amacı “Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”nı ve yarışma sürecini düzenlemektir.

Kapsam
Madde 2- Bu talimat “Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”nı ve bu yarışmaya ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 3- Bu talimat 1 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 187. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu talimatta yer alan;
Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,
Eser: Yarışmaya katılan gençlerin çekmiş oldukları fotoğrafları,
Genel Müdürlük: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
Genel Müdür: Gençlik Hizmetleri Genel Müdürünü,
Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu:  Genel Müdür veya temsilcisi başkanlığında en az 3 personelden oluşan ve “Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”nı  Genel Müdürlük onayı ile düzenleyen kurulu,
Jüri Üyesi: Seçici Kurulun her bir üyesini,
Seçici Kurul: Eserleri değerlendirecek olan kurulu,
Yarışma: “Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”nı,
Yarışmacı: ““Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”na katılmak üzere başvuru yapan 13-17 yaş ve 18-24 yaş aralığındaki kişileri ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
YARIŞMA USUL VE ESASLARI

Yarışma Konusu ve Kategorileri
          Madde 5-
Yarışma kapsamında yarışmacılar “Hayat Eve Sığar” konulu fotoğraflar çekecektir.
Yarışma; 13-17 yaş kategorisi ve 18-24 yaş kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlenecektir.

Yarışmaya Katılma Şartları
Madde 6-
Yarışmaya 13-24 yaş aralığındaki (01.01.2004/01.01.2008 doğumlu ve 01.01.2003/31.12.1997 doğumlu ) tüm gençler katılabilecektir.

Yarışma Takvimi
Madde 7-
Yarışma başvuruları;
13-17 yaş kategorisinde 31 Mart 2021 tarihine kadar,
18-24 yaş kategorisinde 31 Mart 2021 tarihine kadar alınacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirmeleri;
13-17 yaş kategorisinde 1 Nisan 2021-10 Nisan 2021 tarihleri arasında,
18-24 yaş kategorisinde 1 Nisan- 10 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yarışma sonuçları;
13-17 yaş kategorisinde 15 Nisan 2021 tarihinde,
18-24 yaş kategorisinde 15 Nisan 2021 tarihinde Bakanlık medya/sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
*Yarışma sonucu Genel Müdürlük tarafından belirtilen tarihten önce de açıklanabilir.
    Yarışma Başvurusu
    Madde 8-
Yarışma başvuruları Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresi üzerinden yapılacaktır.
Yarışmacılar, 7. maddedeki tarihlerde belirtilen web adresini kullanarak başvuru portalına giriş yapacak ve talep edilen bilgileri doldurduktan sonra fotoğrafı ilgili bölüme yükleyeceklerdir.
Yarışmacılar başvuruyu tamamladıktan sonra fotoğraf ve kişisel bilgilere ilişkin herhangi bir güncelleme yapamayacaktır.
Yarışmacılar fotoğraf yükleme bölümüne geçmeden önce yazdıkları eserden kaynaklanan telif hakkını Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devrettiklerine dair EK 3’teki muvafakatnameyi okuyacak ve onaylayacaktır. (18 yaşından küçük yarışmacıların muvafakatnamesi velisi tarafından onaylanacaktır.)

    Özel Esaslar
    Madde 9-
Yarışmacılar yarışmaya sadece bir eserle katılabilecektir.
Fotoğraflar, elektronik ortamda yüksek çözünürlükte, jpg/jpeg formatında yüklenecek olup fotoğraf dosyası 20 Megabayt (MB)’tan büyük olmayacaktır.
Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışma veya herhangi bir yayın gurubuna gönderildiği tespit edilen eserler, gerek görülmesi halinde seçici kurula da danışılarak, Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu üyeleri tarafından diskalifiye edilecektir.
Bakanlık, ödül alan ve almayan tüm eserlerin afiş, katalog, broşür, kitap / kitapçık vb. her türlü hakkının kullanılması konusunda yetkili olacak ve bu eserlerin 5846 sayılı Kanun kapsamındaki tüm telif haklarına (işletme, çoğaltma, yayma, temsil etme, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları) sahip olacaktır.
Yarışmacılar, Bakanlık tarafından yarışma öncesinde, esnasında veya sonrasında yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarında yer almayı kabul ve taahhüt eder.
Yarışmaya gönderilen eserler, eser sahibi tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin Bakanlık tarafından süresiz ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir.
Yarışma kapsamında gönderilen eserler, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, yöneticilerine hakaret veya alay konuları içeren, ırk, mezhep, cinsiyet, engellilik durumu vb. ayrımcılık yapan, argo ve/veya küfür içeren, müstehcenliğe yer veren, herhangi bir parti lehinde veya aleyhinde siyasi içerik ve siyasi eleştiri içeren, herhangi bir markayı öven/eleştiren, ahlaki değerlere uygun olmayan, maddi ve manevi duygulara olumsuz bir biçimde atıfta bulunan ögelere yer veremez. Bu hususlardan birinin veya birden fazlasının yarışmaya başvurulan eserde bulunduğunun tespit edilmesi halinde yarışmacılar Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu tarafından diskalifiye edilir.
Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Genel Müdürlük iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir.
Yarışmaya katılanlar bu talimatta belirtilen şartları kabul etmiş sayılır.
Bu talimatın uygulanmasında ortaya çıkan tereddütleri gidermeye ve uygulamaya yönelik yeni düzenlemeler çıkarmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

              Seçici Kurul 
    Madde 10-
Yarışma kapsamında gönderilen eserler alanında uzman kişilerce değerlendirilecektir.
İnceleme yapacak Seçici Kurul üyeleri; fotoğrafçılık alanında temayüz etmiş kişiler ve bu alanda eğitim veren akademisyenler arasından belirlenecek kişilerden teşekkül edilecek olup, her Seçici Kurul bünyesinde en az 5 kişi görev yapacaktır.

Değerlendirme
Madde 11-
Değerlendirme seçici kurul tarafından gerçekleştirilecektir. Seçici kurul, Genel Müdürlük tarafından belirlenecektir. Yarışma sonucunda seçici kurul tarafından değerlendirilen fotoğraflardan sırasıyla en yüksek puanı alan birinci, ikinci, üçüncü belirlenecektir.
Fotoğraflarda kadraj, renk doygunluğu, keskinlik ve kontrast düzeltmesi gibi kabul edilebilecek müdahaleler dışında hiçbir manipülasyon / başkalaştırma / oynama kabul edilmeyecektir Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar; HDR (High Dynamic Range) ve insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya drone vb. insansız hava araçlarının kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
Genel Müdürlük, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda talimatnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dâhil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
Seçici Kurul değerlendirmelerini bu Talimata ekli “Değerlendirme Belgesi” (EK:1) çerçevesinde yapacaktır.
Yarışma sonuçları Bakanlık resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

        İtirazlar
    Madde 12-
a) Yarışmacılar, itirazlarını Genel Müdürlük Düzenleme Kuruluna bu Talimata ekli “İtiraz Dilekçesi” (EK:2) ile sonuçların açıklanmasını izleyen 5 gün içinde yapabilecektir.
b) İtirazlar; eserlerin alıntı / kopya olma iddiası ya da uygulamada talimattaki esaslara uyumsuzluk durumunun mevcut olması gibi gerekçeler için yapılabilecektir. Seçici Kurul tarafından yapılan puan değerlendirmelerine itiraz edilemez.
c) Genel Müdürlük Düzenleme Kurulu, gerek gördüğü takdirde Seçici Kurulun da görüşünü alarak, itirazı 3 iş günü içinde değerlendirir ve sonucunu yazılı olarak ilgililere bildirir.

                  Sonuçların Açıklanması ve Ödüller
       Madde 13-
13-17 yaş kategorisindeki yarışmanın ödülleri 23 Nisan 2021 tarihinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir yerde düzenlenecek törenle takdim edilecektir.
18 - 24 yaş kategorisindeki yarışmanın ödülleri 19 Mayıs 2021 tarihinde Genel Müdürlükçe uygun görülen bir yerde düzenlenecek törenle takdim edilecektir.
 Ödül törenine,
13- 17 yaş kategorisinde ödül almaya hak kazanmış ilk 5 yarışmacı ve refakatçileri; 18- 24 yaş kategorisinde ödül almaya hak kazanmış ilk 5 yarışmacı davet edilecektir.
Yarışmada yarıştığı kategoride;
Birinci olanlara Fotoğraf Makinası,
İkinci olanlara Gimball,
 Üçüncü olanlara Drone verilecektir.
Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde mansiyon ödülü olarak 250 TL değerinde online alışverişe açık hediye çeki verilecektir.                                                                                                                                              EK-1

HAYAT EVE SIĞAR FOTOĞRAF YARIŞMASI
BAŞVURU FORMU

YARIŞMACININ
Adı
 
Soyadı
 
Doğum Tarihi


İl


Tel. No
 
E-posta
 
 
KRİTERLER
YÜZDE
PUANI
Temaya uygunluk
30
 
Mesajın etkisi
10
 
Görsel ögelerin uyumu
10
 
Doğru anın yakalanmış olması
10
 
Özgünlük
10
 
Perspektif
10
 
Yatay ya da dikey sahne seçiminin uygunluğu
10


Işık ve efektlerin doğru kullanılmış olması
10
 
GENEL TOPLAM
100
 

EK-2
İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ   
GENÇLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
“Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”
Düzenleme Kuruluna
İTİRAZ EDENİN ADI-SOYADI        :


İTİRAZ KONUSU                :
İTİRAZIN DAYANDIĞI KURALLAR     :

TALİMATIN İLGİLİ MADDESİ        :
TALEP                        :….../…../2021

İMZA

EK-3/1

T.C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
(Muvafakatname 18 Yaşından Büyük Olanlar için)

     “Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”na katılarak göndermiş olduğum fotoğrafın hak sahibi sıfatıyla, muvafakatname konusu yarışmanın, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun “İşleme hakkı” başlıklı 21. maddesi, “Çoğaltma hakkı” başlıklı 22. maddesi, “Yayma hakkı” başlıklı 23. maddesi ile “Temsil hakkı”  başlıklı 24. maddesi ve “İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı” başlıklı 25. maddesinde yer alan eser üzerinde doğan mali hakları içerecek şekilde; bahse konu fotoğrafımın aslını veya çoğaltılmış nüshalarının kitap haline getirilme hakkının, sosyal medyada yayınlanma hakkının, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yerel-ulusal-yabancı TV kanallarında gösteriminin yapılması hususunu kapsayacak şekilde, süreyle sınırlandırılmamış biçimde yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına ve devir haklarının ülkemizde ve tüm dünyada aşağıda adı geçen tüzel kişiye ait olduğuna, bağlantılı hak sahibi olarak, sahibi olduğum fotoğraftan doğan mali haklarımın verilen bu muvafakat çerçevesinde aynı Kanunun 52. maddesine uygun olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kullanılmasına rıza ve muvafakat ederim.    .... /.... / 2021
               
Muvafakat edenin;
Adı:
Soyadı:
İmza:
          EK-3/2

T.C
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA
(Muvafakatname 18 Yaşından Küçükler için)

 Velisi olduğum …………………………………’nın “Hayat Eve Sığar Fotoğraf Yarışması”na göndermiş olduğu fotoğrafın hak sahibi sıfatıyla, muvafakatname konusu yarışmanın, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu”nun “İşleme hakkı” başlıklı 21. maddesi, “Çoğaltma hakkı” başlıklı 22. maddesi, “Yayma hakkı” başlıklı 23. maddesi ile “Temsil hakkı”  başlıklı 24. maddesi ve “İşaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı” başlıklı 25. maddesinde yer alan eser üzerinde doğan mali hakları içerecek şekilde; bahse konu fotoğrafımın aslını veya çoğaltılmış nüshalarının kitap haline getirilme hakkının, sosyal medyada yayınlanma hakkının, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yerel-ulusal-yabancı TV kanallarında gösteriminin yapılması hususunu kapsayacak şekilde, süreyle sınırlandırılmamış biçimde yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına ve devir haklarının ülkemizde ve tüm dünyada aşağıda adı geçen tüzel kişiye ait olduğuna, bağlantılı hak sahibi olarak, ………………………………’nın sahibi olduğu fotoğraftan doğan mali haklarının verilen bu muvafakat çerçevesinde aynı Kanunun 52. maddesine uygun olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kullanılmasına rıza ve muvafakat ederim.    .... /.... / 2021


Muvafakat edenin;
Adı:
Soyadı:
İmza:

:)

Çevrimdışı admin

  • Forum Yöneticisi
  • Usta Kampanyacı
  • *****
  • İleti: 9815
    • Her Gün Kampanya
Ynt: 2021 YILI HAYAT EVE SIĞAR FOTOĞRAF YARIŞMASI
« Yanıtla #1 : 22 Mart 2021, 15:46:49 »
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
------>Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin