Her Gün Kampanya

Kampanyalar => Biten Kampanyalar => Konuyu başlatan: perishan - 12 Ekim 2017, 00:29:58

Başlık: CP Piliç: 5 kişiye CP Mutfak Yardımcıları Seti-çekiliş-13Ekim 17:00 son
Gönderen: perishan - 12 Ekim 2017, 00:29:58
https://www.facebook.com/cpturkiye/videos/2774268022590139/

Bu Tenders’lar her türlü afiyetle yenir ama hangisiyle daha iyi gider? Mayonez mi? Ketçap mı? Hardal mı? Barbekü sos mu? Seçimini yap, 13 Ekim saat 17:00’a kadar yorum kısmına yaz. Çekilişle belirlenecek 5 kişiden biri ol, hediye kazanma şansı yakala!

https://www.facebook.com/cpturkiye/... adresi üzerinden duyurusu yapılan ve CP Türkiye takipçileri arasında aşağıda detayları bildirilen 1 adet kampanya yapılacaktır. Bu kampanya, 11.10.2017 17:30 ila 13.10.2017 17:00 tarihleri arasında yapılacaktır. Kampanyada katılımcılardan, CP Türkiye’nin resmi Facebook hesabından paylaşılacak ‘Tenders’la hangisi daha iyi gider?’ görselinin altına cevabını yorum olarak yazması istenecektir. Yorum yazan kişiler arasında çekiliş yapılacaktır. Yapılan çekilişte 5 kişiye CP Mutfak Yardımcıları Seti verilecektir. Ödüller; 1 adet CP fırın eldiveni, 1 adet CP Mutfak Saati, 1 adet CP Soğutucu Çanta, 1 adet Mutfak Zamanlayıcı, 1 adet CP Magnet Çerçeve Seti.
Yarışma Kapsamı
CP Türkiye Facebook Yarışması:
Katılımcılar post’a yorum yazarak yarışmaya katılabilirler. Kazanan kişi CP Türkiye Facebook hesabından duyurulacak, kazanan kişinin iletişim bilgilerini Facebook üzerinden iletmesi istenecektir. Kazanan kişi iletişim bilgilerini iletmediği, yanlış ya da eksik bilgi verdiği takdirde firma veya ajans sorumlu tutulamaz.
Katılım Koşulları:
1) Katılımcı kampanyaya katılmakla, https://www.facebook.com/cpturkiye/?fref=ts hesabında yer alan kullanım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı kabul ve taahhüt eder.
2) Katılımcılardan https://www.facebook.com/cpturkiye/?fref=ts hesaplarından yayınlanacak yorumun, CP Türkiye’nin ticari itibarına zarar verecek içerik barındırması halinde kişiler ödüle hak kazanamazlar.
3) Düzenlenecek kampanyaya katılımcılar Yukarıda, “yarışma kapsamı” bölümünde, kampanyaya özel olarak belirtilen mecralardaki içerikler üzerinden katılabilirler. Katılımcılar, yukarıda belirtilen ödüller dışında başka bir ödüle veya ücrete hak kazanmazlar. Kampanya sonunda kazanan katılımcıların, hediyeye hak kazanabilmeleri için, isim, soyisim ve iletişim bilgilerini “yarışma kapsamı” bölümünde, her bir yarışmaya özel olarak belirtilen mecralardaki resmi CP Türkiye sayfalarına özel mesaj yolu ile, 24 saat içinde doğru ve eksiksiz olarak iletmeleri gerekmektedir. Eksik ya da yanlış bilgi verilmesi veya CP Türkiye’den kaynaklanmayan sebeplerle kazanan katılımcıya ulaşılamaması halinde, katılımcı ödüle ilişkin haklarını kaybedecektir. Hediye teslim anında CP Türkiye’den kaynaklanmayan sebepler nedeniyle hediye kazanamamasından CP Türkiye hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Kampanyaya yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden gerçek kişiler katılabilir.
4) Katılımcılar kampanyaya katılmakla CP Türkiye tarafından promosyon amacını gerçekleştirmek üzere kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar. Katılımcılar, kampanya ile ilgili olmak üzere yerel ve uluslararası herhangi bir medya kuruluşunda yer alacak kişisel ve biyografik bilgiler ve her türlü görsel suret ve röportaj ya da kampanyaya katılma nedeni ile ortaya çıkacak diğer materyallerle ilgili olarak her türlü hak ve menfaatten, kampanyayı düzenleyen, bağlı şirket ve ortakları, kanuni temsilcileri, acenteleri lehine herhangi bir denetim, tazminat ya da onaya konu olmaksızın gayri kabili rücu feragat ettiğini kabul ve taahhüt ederler.
5) Katılımcı, kazandığı bilgisini aldıktan sonra CP Türkiye’nin resmi sosyal medya mecralarına ileteceği iletişim bilgilerinin doğruluğunu kabul ve beyan etmektedir. Katılımcıların kampanya sonrası verdiği iletişim bilgileri yapılacak her türlü bildirim için kullanılacak adres kabul edilir. Bilgilerin yanlış girilmesi veya saklanması durumunda, katılımcı ödül kazanma hakkını kaybeder. Katılımcının bilgilerini yanlış girmesi nedeniyle CP Türkiye hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Ödül kazanma hakkı satılamaz, ertelenemez. Kazanılan hak nakit paraya veya başka bir mala çevrilemez.
6) Kampanyaya katılım için hiçbir şekilde ürün satın alma ya da ücret ödeme zorunluluğu olmayıp, katılım ücretsizdir. Kampanya tüm Türkiye genelinde yapılacak olup 18 yaşından küçükler katılamaz.
7) Aşağıda yer alan kimseler bu kampanyaya katılamayacak, katıldıkları takdirde katılımları değerlendirilmeyecek, başkaca kampanyalarda ödüle hak kazanmaları halinde ödülü alma hakları bulunmayacaktır. Bunlar; kampanyayı düzenleyenin bünyesinde çalışan işçiler, sözleşmeliler, işverenler ve diğer statüde çalışan her türlü elemanlar ile bunların 2. Dereceye kadar kan ve sıhri bağı olan akrabaları, bunlarla birlikte aynı evde yaşayan yakınları, bağlı olan yan kuruluşları ve taşeronları, distribütörleri, kampanyanın hazırlanması ile iştigal eden web tasarımcıları, reklamcılar ve benzeri şekilde ilişkili olan her türlü kişi ve kişiler.
8) CP Türkiye, katılımcıların üyelik ve promosyon katılımı kapsamında verdiği kişisel bilgilerini altyapı sağlayan firmalar hariç olmak üzere hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşmayacaktır.
9) Katılımcıların kampanyaya katılmak için yapacakları başvurularla ilgili olabilecek her türlü ortamdaki iletişim sorunları nedeniyle CP Türkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Katılımcıların karşılaşabilecekleri her türlü donanım ve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşım ağı, elektronik, kablosuz ya da Internet bağlantılarında Internet Servis Sağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuş veya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta gönderme hatalarından, kayıp, gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya internete erişimde aksaklıklardan, kampanyanın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gerek insan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcek kaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, kampanyada kullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması, veya ulaşılamaması nedeni ile kampanya uygulamasının zarar görmesi sebebiyle CP Türkiye hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. CP Türkiye, katılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
10) Katılımcılar, internet aracılığı ile ulaştıkları, yukarıda ayrı ayrı belirtilen CP Türkiye resmi sosyal medya sayfalarına gönderecekleri cevaplarında toplumun zararına olabilecek ya da genel ahlaka ve yasalara aykırı herhangi bir amaç güden etkinliklerde bulunamazlar, belli bir politik görüşü destekleyici, hakaret, tehdit, taciz amacı taşıyan yazılar yazamazlar. Aksi takdirde bu ve benzeri durumlardan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluk katılımcılara aittir ve katılımcılar, CP Türkiye’nin bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdürler.
11) Katılımcıların işbu katılım koşullarında yer alan hükümlerin herhangi birine aykırı davranması halinde ilgili kampanyaya katılım ve CP Türkiye hesaplarının kullanım haklarının CP Türkiye tarafından derhal iptal edileceğini peşinen kabul ederler.
12) CP Türkiye herhangi bir zamanda yürüttüğü kampanya koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve kampanyayı gerekçe belirtmeksizin iptal etme, durdurma ve sona erdirme hak ve yetkisine sahiptir. Kampanyaya ilişkin değişiklikler bu döküman üzerinden CP Türkiye resmi sosyal medya sayfalarından içerik paylaşımı yoluyla duyurulacaktır.
13) Katılımcı, ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, hesaplarda yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaktır. Aksi takdirde, kampanyaya katılım ve ödüle hak kazanamayacaktır.
14) Katılımcı kampanyaya katıldığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş sayılır. Sözleşme, kampanyanın sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.
15) CP Türkiye tarafından sonlandırılan kampanyaya ve katılımcılara ait her türlü kaydı CP Türkiye silip silmemekte serbesttir. Katılımcı bu durumda silinen veya silinmeyen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmamayı kabul ve taahhüt eder.
16) İşbu kampanyanın düzenlenmesinden dolayı ortaya çıkacak ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, ihtilafların çözüm yeri İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
17) Katılımcılar, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.