Gönderen Konu: @flotalofficial- Toplam 9 kişiye “Yılmaz Zenger’in Tasarımı” (2.11.2017)  (Okunma sayısı 242 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı davidof

  • Usta Kampanyacı
  • *****
  • İleti: 4101
3 gün sürecek anket yarışmamız başlıyor! Her gün Flotal hakkında 1 soru soracağımız yarışmamızda, Yılmaz Zenger’in özel olarak tasarladığı ayna ve saksıya dönüşen ambalajına sahip olabilirsiniz.
İşte yarışmamıza katılmak için yapmanız gerekenler;
✔️Anket sorumuzu doğru cevapla,
✔️ Instagram hesabımızı takip et,
✔️ Bu içeriğimizi kendi sayfanızda repost et ve bizi etiketle.

Flotal Instagram Anket Yarışması

1. Instagram üzerinden gerçekleşecek bu yarışma 31.10.2017 - 03.11.2017 tarihleri arasında Trakya Cam Sanayii A.Ş. (“Şişecam Düzcam”) tarafından düzenlenmektedir. Yarışma 02.11.2017 saat 24:00’da son bulacaktır. FlotalOfficial’ın resmi Instagram sayfasına, Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresinden ulaşılabilmektedir.
2. Yarışmaya katılmak isteyenlerin Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin Instragram sayfasını takip etmesi gerekmektedir. Bu sayfayı takip etmeyen katılımcıların yarışmaya katılım talepleri geçersiz sayılacaktır.
3. Kazanan kişileri FlotalOfficial jürisi tarafından seçilecektir. Hatalı veya eksik yanıt veren katılımcılar yarışmadan diskalifiye olacaktır.
4. Yarışma sonunda verilen cevaplar FlotalOfficial tarafından incelenecektir. Doğru cevap veren katılımcılar arasından değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucu toplam 9 kullanıcıya “Yılmaz Zenger’in Tasarımı” hediye edilecektir. Her anket sorusu kapsamında yarışmaya katılan 3 kişi seçilecektir.
5. Yarışma FlotalOfficial tarafından Instagram sosyal medya hesabı üzerinden düzenlenen yarışma niteliğindedir. Instagram sosyal medya platformu üzerinde hak sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerin yarışmaya ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6. Yarışma sonunda kazananların listesi Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresi üzerinden duyurulacaktır. Kazanandan istenecek ad-soyad ve iletişim bilgilerinin eksik veya yanlış olması nedeniyle yaşanacak olan aksaklıklardan Flotal sorumlu tutulamaz.
7. Kazanan katılımcılar, FlotalOfficial tarafından kendilerine gönderilen mesaja istinaden iletişim bilgilerini, mesaj gönderim tarihinden başlayarak 3 gün içinde paylaşacaktır. Paylaşmaması durumunda, katılımcı kazanmış olduğu hediyeyi alma hakkını kaybedecektir. Bu süreçte yedek olarak oluşturulan kazanan listesinde yer alan diğer kişiler ile iletişime geçilecektir.
8. Tam ve doğru bilginin verilmemiş olduğunun tespiti halinde, yarışma katılımı tamamlanmamış sayılır ve bu nedenle geçersiz kabul edilir. Böyle bir durumdaki katılımcılar herhangi bir hak iddia edemezler. FlotalOfficial katılımcıların yarışmaya katılım uygunluğunu doğrulama ve yarışmaya katıldıkları profillerini teyit etme hakkını saklı tutar. Katılımı uygun olmadığı tespit edilen veya profili teyit edilemeyen katılımcılar yarışmadan diskalifiye edilecektir. 
9. Her katılımcı yarışma boyunca yalnızca 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere hediye kazanma hakkına sahiptir.
10. Genel ahlak ve adaba aykırı, cinsel istismar, terör vb. içerikli fotoğraf ve metinler değerlendirme dışı tutularak kayıtlardan çıkarılacaktır.
FlotalOfficial yarışmaya Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapinüzerinden katılan ve ödül kazanan katılımcıların e-posta adresine bilgileri gönderme ve yarışma kapsamında iletilen tüm mobil telefon numaralarıyla FlotalOfficial ile ilgili bilgi vermek amacıyla iletişime geçme hakkını saklı tutar. Katılımcılar bu hususu peşinen kabul etmiş sayılırlar.
11. Katılımcılar, işbu yarışma katılım koşullarına ek olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) aydınlatıcı bilgilendirme yazısını okuduklarını ve yarışma kapsamında paylaşmış oldukları kişisel verilerinin FlotalOfficial tarafından veri sorumlusu olarak işlenmesini kabul ve beyan ederler.
12. Yarışmaya katılım ücretsizdir, isteyen herkes katılabilir. Katılım için başka ticari bir koşul aranmamaktadır.
13. 18 yaşından küçükler yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ödülleri teslim edilmez.
14. Kazanılan ödül değiştirilemez, devredilemez, iade edilemez veya nakde dönüştürülemez.
15. Uygulamada çeşitli yöntemlerle haksız avantaj sağlamaya çalışan katılımcıların belirlenmesi durumunda bu katılımcı ödüle hak kazanamayacak olup, FlotalOfficial tarafından yasal işlem başlatma ve varsa bundan doğan tüm zararlarının da tazminini talep etme hakkı saklıdır.
FlotalOfficial yarışmaya katılım esnasında, katılımcıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (İnternet hızının düşük olması, bağlantının kopması, uygun programa sahip olunmaması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
16. Yarışma sonucunda kazanan katılımcılar, isminin Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin sayfası aracılığıyla açıklanmasını kabul etmiş olurlar.
17. Yarışmaya katılanlar bu kampanya katılım koşullarını kabul etmiş sayılırlar FlotalOfficial’ın yarışma katılım koşullarına uygun davranıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
18. Yarışma kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta FlotalOfficial her türlü kayıtları esas alınacak olup; bir uyuşmazlık doğması halinde uyuşmazlığa Türk hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde münhasıran İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.
19. Yarışmaya katılan herkes, yarışma şartlarını okuyup anlayarak peşinen kabul etmiş sayılır. Katılımcıların yarışma şartlarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi, katılımcıların beyanına dayanan bilgiler çerçevesinde, münhasıran FlotalOfficial tarafından yapılacaktır. FlotalOfficial tarafından düzenlenen yarışmaya ilişkin koşullar ve kurallardaki değişiklikler tüm katılımcılar için bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Bu nedenle katılımcılar, güncel koşullar ve kuralları öğrenmek için Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin sayfasını düzenli olarak ziyaret etmeleri gerektiğini kabul ederler.
20. Koşullar ve kuralların herhangi bir maddesi hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu madde ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Bilgilendirme Metni:
Şişecam Topluluğu (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. yurtiçindeki/yurtdışındaki mevcut ve/veya müstakbel, bağlı kuruluşlarını, iştiraklerini, ortak teşebbüslerini ve bunların tüm şubeleri ile ofislerini ifade eder) üyesi olan Trakya Cam Sanayii A.Ş. (“Şişecam Düzcam”), kişisel verilerin korunmasını öncelikleri arasındadır. Bu çerçevede KVKK’nin 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla aşağıdaki bilgilendirme yapılmaktadır.
İşbu bilgilendirme metninin ek olduğu Şişecam Düzcam 06.06.2017 tarihli T03 Dan Stubbergaard Yarışması kapsamında kişisel verileriniz, yarışma süresince yarışmaya ilişkin olarak ve yarışma sonrasında Şirketimiz etkinlikleri ve faaliyetleri konusunda tarafınızla irtibata geçilmesi ve Şirketimiz faaliyetlerine ilişkin memnuniyeti artırmak için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Şişecam Düzcam tarafından veri sorumlusu olarak T.C. Anayasası, KVKK, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve ölçüde işlenecektir.
Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, bahse konu yarışma kapsamında ve yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi çerçevesindeki faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için, katılımcılar tarafından paylaşılan ad soyad, fotoğraf, cep telefonu, e-posta gibi  kişisel veriler mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde yurtiçi/yurtdışı Topluluğumuz şirketleri, anlaşmalı kuruluşlarımız, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız kişi ve kurumlarla, müşterilerimize izinleri dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, talep edilmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile denetim kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilmektedir.
KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak kişisel veri işlemekte olan Şişecam Düzcam, üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında da hak ihlallerini önlemek için veri güvenliğini sağlayıcı tedbirler almaktadır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Şişecam Düzcam sorumlu olmadığını beyan eder.
Kişisel verileriniz, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, web sitesi, sosyal medya mecraları ve pazarlama hizmetleri birimi gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak işlenebilmektedir.
KVKK uyarınca kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.
Yukarıda sıralanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak Şişecam Düzcam’a iletmeniz durumunda, Şişecam Düzcam talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şişecam Düzcam tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için Şişecam Düzcam’a talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi No:44/A Tuzla – İstanbul adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu, insana bağlı "Özdemir Asaf"