Gönderen Konu: Şahin Son Sucuk  (Okunma sayısı 2644 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı hutti

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 959
 • Namaste
Şahin Son Sucuk
« : 05 Mayıs 2017, 09:58:38 »
Konu açık mi bilemedim,
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
Kısmette varsa olur...

Çevrimdışı hutti

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 959
 • Namaste
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #1 : 05 Mayıs 2017, 10:00:59 »
ŞahiŶ Sucukları SoŶsucuk KaŵpaŶyası Katılıŵ Koşulları
1. Bu kampanya, ŞahiŶ SuĐuk tarafıŶdaŶ tüm Türkiye genelinde düzeŶleŶŵektedir. ŞahiŶ
Sucuk’larıŶıŶ düzeŶleŵiş olduğu ďu kaŵpaŶyaŶıŶ tüŵ hakları ŞahiŶ SuĐuk’larıŶa aittir.
Ϯ. Yarışŵa 26 Nisan 2017 Çarşaŵďa günü saat 15.00’te, ŞahiŶ SuĐuk’larıŶıŶ sonsucuk.sahin724.com
ǁeď sitesiŶde ďaşlayıp, ϮϬ Mayıs ϮϬϭϳ günü saat 00:00 itiďariyle soŶ ďulaĐaktır. Bu tarih ǀe saat
diliŵiŶiŶ dışıŶdaki katılıŵlar geçersiz sayılaĐaktır.
ϯ. Yarışŵaya katılŵak içiŶ sonsucuk.sahin724.com sitesi üzerinden ad-soyad ǀe telefoŶ Ŷuŵarası ile
giriş yaparak yarışŵa tarihleri süresiŶĐe ŵeǀĐut sitede yer alaŶ ϯ oyuŶdaŶ ďiriŶi taŵaŵlaŵaŶız
gerekmektedir. SuĐuğu Bul oyunu, ayŶı ürüŶleri ďirďirleriyle eşleştirŵeŶiz gerekeŶ ďir oyuŶdur. Tüm
kartlar doğru eşleştirilip açıldığıŶda oyuŶ taŵaŵlaŶŵaktadır. SuĐuğu Kap oyuŶu, 3 bölümden
oluşuyor. Aŵaç; suĐuğu ďilgisayardaŶ öŶĐe yakalaŵak ǀe ϯ leǀel’ı taŵaŵladığıŶızda oyuŶu
bitirŵektir. SuĐuğu Bil oyuŶu ise ϰ sorudaŶ oluşaŶ ďir yarışŵa. Tüŵ soruları doğru yaŶıtladığıŶızda
oyun bitmektedir.
4. ϭϴ yaşıŶdaŶ küçük olaŶlar ďu yarışŵaya katılaŵaz, katılŵış ǀe kazaŶŵış olsalar dahi ödül
kazanamazlar.
5. KatılıŵĐılar, yarışŵaya yalŶızĐa keŶdileri adıŶa ǀe diledikleri kadar katılaďilir. ŞahiŶ SuĐuk’ları
ürüŶleriŶdeŶ oluşaŶ ϮϱϬ graŵ AltıŶ Kesiŵ Pastırŵa, ϮϱϬ graŵ MaŶtı, AĐısız KaŶgal SuĐuk, SuĐuk İçi, Ϯ
adet AltıŶ Kesiŵ Kaǀurŵa ǀe ϱ adet AltıŶ Kesiŵ Piliç Salaŵ ile dolu paket, kazaŶaŶ ϱϬ kullaŶıĐıŶıŶ
ďelirttiği adrese tesliŵ edileĐektir. Her ϭ katılıŵĐı yalŶızĐa ϭ ödül kazaŶaĐaktır.
6. KazaŶaŶ kullaŶıĐılarıŶ isiŵleri, ŞahiŶ SuĐukları tarafıŶdaŶ resŵi sosyal ŵedya kaŶallarıŶda
açıklaŶaĐaktır. KazaŶaŶ kullaŶıĐı ile iletişiŵ kurulabilmesi içiŶ kazaŶdığı açıklaŶaŶ kullaŶıĐıŶıŶ, ad-
soyad, telefon ve adres bilgilerini Facebook mesaj yoluyla iletmesi gerekmektedir. Kazanan kullaŶıĐıya
ulaşılaŵaŵası haliŶde hediye, yedek listesiŶde yer alaŶ ϭ. katılıŵĐıya deǀredileĐektir.
7. Katılıŵda suŶulaŶ kişisel ďilgileriŶiŶ doğruluğu ǀe yeterliliğiŶiŶ ispatı katılıŵĐıŶıŶ
soruŵluluğuŶdadır. BilgileriŶi eksik ya da yaŶlış ilettiği tespit edileŶ kullaŶıĐılar, ödül kazaŶaŵazlar.
KullaŶıĐılar ďaşkası adıŶa ödül kazaŶaŵazlar ǀe katılıŵ ďilgileriŶiŶ keŶdileriŶe ait olduğuŶu ǀe doğru
ďilgi içerdiğiŶi kaďul, ďeyaŶ ǀe taahhüt ederler.
8. Ödüle ilişkiŶ talep hakkı eŶ geç ϬϮ HaziraŶ 2017 16:00 güŶü tarihiŶe kadar kullaŶılŵalıdır. Bu
tarihiŶe kadar talep edilŵeyeŶ ödül geçerliliğiŶi yitireĐektir.
9. Yarışŵa kazaŶaŶları; jürimizin, sonsucuk.sahin724.com sitesinde yer alan 3 oyundan birini ďaşarıyla
ďitireŶ kullaŶıĐılar arasıŶdaŶ random.org tool’u üzeriŶdeŶ yapaĐağı çekiliş soŶuĐu ďelirleŶeĐektir.
10. Yarışŵaya katılıŵ esŶasıŶda, katılıŵĐılarıŶ kişisel ďilgisayarları ǀe iŶterŶet erişiŵleriŶdeŶ ǀe her
türlü tekŶik aksaklıklardaŶ ;İŶterŶet hızıŶıŶ düşük olŵası, ďağlaŶtıŶıŶ kopŵası, uyguŶ prograŵa sahip
oluŶŵaŵası ǀď...Ϳ oluşaďileĐek proďleŵlerdeŶ ǀe söz koŶusu ďilgisayarlara yetkisiz erişiŵ ǀď.
duruŵlardaŶ kayŶaklaŶaďileĐek proďleŵ ǀe zararlardaŶ dolayı soruŵluluk kaďul edilŵeŵektedir.
11. Yarışŵa ďoyuŶĐa, yarışŵa gidişatıŶı oluŵsuz yöŶde etkileyeĐek şekilde ďilgisayar tekŶolojileriŶi
kullaŶarak hile yapıldığıŶı ya da haksız yollardaŶ ödül kazaŶdığı tespit etŵesi duruŵuŶda ŞahiŶ
SuĐukları, ilgili kullaŶıĐıŶıŶ kazaŶdığı ödülü hiçďir uyarı yapŵaksızıŶ iptal etŵe hakkıŶı saklı tutar.
12. KazaŶılaŶ ödül değiştirileŵez, deǀredileŵez, iade edileŵez, Ŷakde döŶüştürüleŵez ǀeya
ertelenmesi talep edilemez.
13. ŞahiŶ SuĐukları, yarışŵa koşullarıŶda değişiklik yapŵa hakkıŶı ǀe yarışŵayı durdurŵa ǀe/ǀeya
soŶlaŶdırŵa hakkıŶı saklı tutar. Böyle ďir duruŵda yeŶi koşullar sonsucuk.sahin724.com web
sitesinde ve Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin adresiŶdeŶ duyurulaĐaktır.
14. Yarışŵaya yurt dışıŶdaŶ katılıŵda ďuluŶulaŵayaĐak olup, ödüle hak kazaŶılsa dahi ďu hak
kullaŶılaŵayaĐaktır.
15. Hediye ďedeli içiŶde ďuluŶaŶ KDV+ÖTV giďi ǀergiler dışıŶdaki ǀergi ǀe diğer yasal yüküŵlülükler
kazaŶaŶ katılıŵĐı tarafıŶdaŶ ödeŶir.
16. Bu kampanya kumar oyunu ǀe/ǀeya iddia içerikli değildir.
17. Gizlilik ilkesi çerçeǀesiŶde, katılıŵĐılarıŶ kişisel ďilgileri, sahipleriŶiŶ izŶi olŵaksızıŶ kaŵpaŶyayla
ilgili kuruŵlarıŶ dışıŶda hiçďir kuruŵ ǀeya kişi ile paylaşılŵayaĐaktır.
18. Yarışŵaya katılaŶ herkes yukarıda geçeŶ tüŵ yarışŵa şartlarıŶı okuŵuş ǀe aŶlayarak peşiŶeŶ
kaďul etŵiş sayılır.
19. Yarışŵaya katılŵak üĐretsizdir.
Kısmette varsa olur...

Çevrimdışı Durak özdemir

 • Yeni Kampanyacı
 • *
 • İleti: 2
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #2 : 08 Mayıs 2017, 15:26:57 »
arkadaşlar çekiliş sonucu nedir

Çevrimdışı focaserkan

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 1337
 • Aza tamah etmeyen çoğu bulamaz
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #3 : 08 Mayıs 2017, 16:14:37 »
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
arkadaşlar çekiliş sonucu nedir


kampanya daha bitmedi ki sonuç olsun :) katılım koşullarını iyi okuyun

Çevrimdışı gürünlü

 • Acemi Kampanyacı
 • **
 • İleti: 86
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #4 : 01 Haziran 2017, 14:04:31 »
bu kampanyanın sonucunu bulan varmı ya

Çevrimdışı _emin

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 1735
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #5 : 01 Haziran 2017, 14:13:13 »
2 haziranda bitiyor henüz bitmemiş
Toplumsal Değerlerimiz İçerisinde Yaşamaya Çalışıyorum Ama Yaşayamıyorum

Çevrimdışı Darkjuva

 • Acemi Kampanyacı
 • **
 • İleti: 143
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #6 : 02 Haziran 2017, 00:13:46 »
Kampanya süresi uzatıldı arkadaşlar bilginize

Çevrimdışı burcu84

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 4587
  • Renkli Bahçem
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #7 : 02 Haziran 2017, 09:54:08 »
Gece mi sona eriyordu acaba? Sanırım bitti.
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin

Çevrimdışı gürünlü

 • Acemi Kampanyacı
 • **
 • İleti: 86
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #8 : 02 Haziran 2017, 11:40:05 »
firmayla görüştüm ben 5 haziranda açıklanacak dediler bana

Çevrimdışı Darkjuva

 • Acemi Kampanyacı
 • **
 • İleti: 143
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #9 : 02 Haziran 2017, 15:00:30 »
Bugün 23.59 son

Çevrimdışı burcu84

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 4587
  • Renkli Bahçem
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #10 : 02 Haziran 2017, 16:19:49 »
ama 02.06.2017  saat 00:00 diyo dün gece olmuyo mu ?
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin

Çevrimdışı lanset99

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 1211
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #11 : 06 Haziran 2017, 15:49:24 »
bunun sonuçları ne oldu acaba

Çevrimdışı sanko86

 • Usta Kampanyacı
 • *****
 • İleti: 6619
 • Şükürler olsun....
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #12 : 06 Haziran 2017, 16:35:48 »
Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin
bunun sonuçları ne oldu acaba


Haber yok bende bakındım ama.
Ne kadar yükselirsen, uçmayı bilmeyenlere o kadar küçük görünürsün.
 Nietzche

Çevrimdışı vedat61

 • Acemi Kampanyacı
 • **
 • İleti: 79
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #13 : 08 Haziran 2017, 11:10:25 »
kampanya sonucu açıklanmış ama tam listeyi bulamadım canlı destekten ad soyad mail ile kontrol edebilirsiniz. kazananlara mail atıyoruz dedi

Linkleri görmeye yetkiniz yok. Kayit olun veya giris yapin

Çevrimdışı gürünlü

 • Acemi Kampanyacı
 • **
 • İleti: 86
Ynt: Şahin Son Sucuk
« Yanıtla #14 : 08 Haziran 2017, 11:23:59 »
adam gibi niye liste yayınlamıyorlar